Het effect van een negatief beeld

Wil je weten waar jouw stress vandaan komt? Dan moeten we eerst het onderliggende beeld vinden dat jouw stress veroorzaakt. Dat beeld is gekoppeld aan een ervaring die je eerder hebt opgedaan (herinnering) en voortleeft in jouw lichaam en hart, zonder dat je het misschien weet. Als dit beeld niet is geheeld, is iedere vorm van genezing slechts een tijdelijke pleister op de wonde, waardoor dezelfde symptomen terugkeren of nieuwe problemen zich aandienen.

De bron van al je problemen

Bijna geen enkel probleem kan definitief worden opgelost zonder het onderliggende beeld te helen. Als dit beeld niet is geheeld, is iedere vorm van genezing slechts een tijdelijke wondpleister, waardoor dezelfde symptomen terugkeren of nieuwe problemen zich aandienen.

De ongeheelde beelden van het hart (destructieve cellulaire herinneringen)

De stimulus voor ongewenst gedrag is altijd een innerlijk beeld / herinnering

Alles wat je denkt, voelt en gelooft is gestoeld op een innerlijk beeld. Je bent je er misschien niet volledig van bewust, of zelfs helemaal niet, maar het merendeel van je reacties (gevoelens, gedachten en overtuigingen) zijn niets meer dan een herhaling van een beeld dat je onderbewustzijn associeert met de huidige omstandigheden, oftewel een situatie in het hier en nu die lijkt op een ‘pijnlijke’ herinnering.

Het onzichtbare probleem: ons onderbewustzijn

Het is een illusie te denken dat je je leven kunt sturen door louter positief te denken. Op het moment dat er een negatief beeld/ herinnering wordt getriggerd, wint het onderbewustzijn het altijd van jouw waakzame bewustzijn. Het onderbewustzijn reageert dan automatisch in overeenstemming met de lading van het oude beeld: in de kern is dat altijd vanuit angst of woede. Dat signaal activeert vervolgens weer de stress-respons van je lichaam. Dat wil zeggen, het lichaam schiet in de ‘vechten/vluchten’ modus. Vaak ben je niet eens bewust van dit mechanisme: je verkeert in stress zonder dat je het weet en je herbeleeft aspecten van de oorspronkelijke gebeurtenis.

De stress-reactie van het lichaam: fight/flight en het effect ervan

Je hoeft geen stress te voelen om in stress te verkeren

Het lichaam heeft een prachtig ingebouwd mechanisme om ons te beschermen voor extern gevaar. We noemen dit het vechten/vluchten-mechanisme dat ervoor zorgt dat het lichaam klaar is om zich te verdedigen wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie. Als het gevaar geweken is, schakelt het lichaam weer over op zijn normale functioneren. Jammer genoeg reageert het lichaam op precies dezelfde manier wanneer oude beelden worden getriggerd en de emoties daarvan opnieuw worden beleefd. In minder dan een seconde staat het hele systeem weer in vechten/vluchten. Aanhoudende stimulering van deze respons, zorgt voor chronische stress op celniveau, waardoor het zenuwstelsel uit balans raakt en de cellen zich langzaamaan sluiten. Veel mensen kunnen deze stress niet voelen, terwijl het diep in het lichaam woekert als potentiele ziektes

De negatieve gevolgen van continue fight/flight: In stresstoestand stopt alles behalve dat wat nodig is om te overleven.

Als het lichaam in ‘vechten/vluchten’ schiet, worden alle krachten gemobiliseerd om te kunnen overleven. Het merendeel van ons bloed stroomt naar de grote spierbundels en de hersenstam en tijdelijk of aanhoudend wordt energie onttrokken aan belangrijke lichaamsfuncties zoals:

– Spijsverteringssysteem
– Nieren
– Lever
– Voorhoofdskwabben (het creatieve denken)

Je innerlijke programmering:
het begin van alles

Je acties zijn reacties! De reden waarom je het ‘actie-reactie-gedrag’ moeilijk kunt identificeren is waarschijnlijk omdat je volkomen onbewust bent van de prikkel die dit patroon veroorzaakt. De prikkel is altijd een beeld/ herinnering!

Er zijn verschillende vormen van beelden gecodeerd in ons ZIJN (onze innerlijke databank):

– Beelden die je ongemerkt meekrijgt van je ouders en voorouders (eerdere generaties)

– Beelden die je meeneemt uit vorige levens,

– Beelden die ontstaan in je vroegste jeugd toen je nog niet kon spreken en nog niet beschikte over het rationele denken

– Beelden die voortvloeien uit trauma-situaties

– Beelden die voortvloeien uit zeer onschuldige gebeurtenissen en permanent grote impact blijven uitoefenen op je leven. De meeste innerlijke beelden die bepalend zijn voor de rest van je leven neem je op in je vroegste jeugd en prenatale fase. Hier ontstaat je innerlijke programmering.

Ieder mens downloadt in deze fase (0 – 6 jaar), afhankelijk van de verschillende ervaringen, onderbewuste geloofsovertuigingen over zichzelf en de omgeving die als een blauwdruk in je cellen wordt opgeslagen. Deze programmering beheerst het lot (welzijn) van de cellen continue, maar beheerst ook jouw automatische gedragspatronen. Veel mensen denken dat ze met hun wil hun leven kunnen aansturen en veranderen. Echter, als in je hart en cellen negatieve beelden/ herinneringen zijn opgeslagen, zal je altijd blijven reageren vanuit overtuigingen die hieruit voortkomen. Werkelijke verandering gaat niet via de wil en gedachtekracht, maar via het openen en genezen van de cellulaire herinneringen in je lichaam, oftewel: de ongeheelde beelden van het hart.